RallycrossDet har utformats för att erbjuda extrem stabilitet och prestanda på asfalt och lösa ytor, med ett 17% homologerat FIA -mönster.

Alla homologerade rallycrossdäck måste ha ett slitbanemönster som uppfyller en specifik uppsättning föreskrifter, som godkänts av FIA.

Särskilt framtagen gummiblandning för att ge ultimat dragkraft direkt från startlinjen
en unik och högt avstämd konstruktion särskilt framtagen för rallycross med
progressiv hantering för att ge optimal varvtid


Lämpligt för körning som fullt slicks eller mönster skäras för att anpassas för olika förutsättningar.
Anpassningsbar för extrem stabilitet och prestanda på en rad asfalt och lösa ytor.
Särskilt framtagengummiblandning
Ultimat dragkraft från startlinjen.


Progressiv hantering för att ge optimal varvtid.

En speciellt framtagen sammansättning av gummiblandning samt mönster erbjuder imponerande dragkraft från startlinjen, med en unik och högt anpassad konstruktion

specifik för rallycrossapplikationer förbättrar hanteringen på banan.


Detta däck ger förbättrat grepp och stabilitet på våt asfalt och på lösa ytor.

416 dubbar med en förbättrad layout som ger en konsekvent prestanda över en längre intervall till följd av en lägre belastning per ytenhet och är mindre benägen att tappa dubbar under användning


Optimerar is greppet samtidigt som det minimerar slitaget på isen.

Utvecklad med Coopers erfarenhet inom isracing och skandinaviska rallymästerskap skapar mindre erosion på en frusen sjö samtidigt som den genererar mer dragkraft